“Chúng tôi nỗ lực không ngừng, phấn đấu cho mục tiêu

xây dựng L&P Enterprise Legal trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư – Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

– L&P Enterprise Legal – 

Mô tả logo:

Màu sắc: màu vàng và màu xanh lục

Mô tả: Logo của chúng tôi là một tổng thể từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, lần lượt được thể hiện:

  • Hai bên là hai cành tùng màu vàng nằm đối xứng nhau; ở giữa là vòng tròn viền màu vàng, nền màu xanh lục; nằm trong vòng tròn là chữ “L&P” màu vàng được viết cách điệu; ẩn dưới chữ “L&P” là cán cân công lý được in mờ nằm trong vòng tròn;
  • Nằm dưới cành tùng là hai đường kẻ màu vàng nằm đối xứng nhau bởi 5 ngôi sao 4 cánh màu vàng;
  • Nằm dưới cùng là dòng chữ “ Enterprise Legal” màu vàng được viết cách điệu.

Về tổng thể, Logo của chúng tôi toát lên sự vững vàng, sức sống và sức vươn dậy mạnh mẽ của doanh nghiệp nhưng không làm mất đi sự hoa mỹ, tinh tế. Đó chính là những giá trị thương hiệu mà chúng tôi muốn gây dựng. Hình tượng Logo của L&P còn là sự giao thoa hài hòa giữa xã hội, cộng đồng và pháp luật. Qua logo của mình, chúng tôi mong muốn thể hiện sức trẻ, sức khỏe, sức tự tin trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn về pháp lý và quản trị cho khách hàng của chúng tôi trên mọi miền của của đất nước.

“Chúng tôi nỗ lực không ngừng, phấn đấu cho mục tiêu

xây dựng L&P Enterprise Legal trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư – Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

– L&P Enterprise Legal –