L&P Enterprise Legal, là nơi hiện diện của các Luật sư, Luật gia, Chuyên gia, Cố vấn, Cán bộ nghiên cứu, Cán bộ tư vấn … có chuyên môn cao trong lĩnh vực Pháp luật Đầu tư – Kinh doanh, chúng tôi đều là các chuyên gia luật có kinh nghiệm chuyên sâu, năng lực tư vấn đã được khẳng định qua các Dự án tư vấn phức tạp. Bên cạnh đó, chúng tôi hiện diện ở các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ…

 

 

“Chúng tôi nỗ lực không ngừng, phấn đấu cho mục tiêu

xây dựng L&P Enterprise Legal trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư – Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

– L&P Enterprise Legal –