“Chúng tôi nỗ lực không ngừng, phấn đấu cho mục tiêu

xây dựng L&P Enterprise Legal trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư – Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

– L&P Enterprise Legal – 

1. Tầm nhìn

Chúng tôi xây dựng và tuân thủ “Chuẩn mực Tư vấn pháp luật”, với yêu cầu tư duy sâu, toàn diện, đưa ra giải pháp pháp lý tin cậy nhất, khai thông mọi rào cản trên cơ sở nền tảng hiểu biết pháp luật chắc chắn, đó là cốt lõi, là mục tiêu cao nhất khi hoạch định các giải pháp pháp lý cho Khách hàng.

L&P Enterprise Legal cố gắng bền bỉ, tích luỹ và hoàn thiện năng lực tư vấn toàn diện, Dịch vụ Pháp lý được thực hiện bởi đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có Năng lực và Kinh nghiệm chuyên sâu, Phương pháp chuyên nghiệp, Bảo mật tuyệt đối và Trách nhiệm đến cùng với quyền lợi cao nhất của Khách hàng như một “Đối tác Pháp lý tin cậy”.

Tại L&P Enterprise Legal, đó là mục tiêu, tầm nhìn, trụ cột phát triển và giá trị cốt lõi được thấm nhuần và tuân thủ như một chuẩn mực cao nhất.

2. Sứ mạng

         Trên cơ sở Tầm nhìn của mình, L&P Enterprise Legal tuyên bố sứ mạng sau đây: Tư vấn đúng, trúng, đủ, hay, hợp lý, hợp pháp cho tất cả các vụ việc liên quan đến pháp lý hoặc các vụ việc liên quan khác.

3. Giá trị cốt lõi

– Chấp nhận CHO ĐI rồi mới NHẬN LẠI;

– Khát khao truyền CẢM HỨNG và cho ĐAM MÊ;

– Luôn và không ngừng ĐI để ĐẾN;

– Kết quả luôn phải là sự THAY ĐỔI, KHÁC BIỆT theo hướng tích cực của Khách hàng;

– Tôn trọng đối tác, đối tác luôn là bạn thân và trên cơ sở các bên đều CÓ LỢI;

– Khẳng định tầm quan trọng của KỸ NĂNG hơn LÝ THUYẾT;

– Trong hoạt động tư vấn, khách hàng luôn được cung cấp dịch vụ tư vấn CHUYÊN NGHIỆP nhất;

– Cam kết về UY TÍN, CHẤT LƯỢNG đối với mọi hoạt động của mình.

 

“Chúng tôi nỗ lực không ngừng cho mục tiêu

xây dựng L&P Enterprise Legal trở thành một trong những Hãng Luật

Đầu tư – Kinh doanh uy tín & chuyên sâu hàng đầu Việt Nam”!.

– L&P Enterprise Legal –