LĨNH VỰC TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1 – Mô tả lĩnh vực tư vấn

        Trong thế giới kinh doanh đầy sôi động hiện nay cùng với áp lực cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng gia tăng, tâm điểm rõ ràng đang hướng tới yếu tố “Nhân sự – Con người”. Doanh nghiệp ngày càng chịu nhiều áp lực khi phải đối mặt với ranh giới giữa nhu cầu về lực lượng lao động và nguồn nhân lực và hàng trăm các vấn đề liên quan tới nhân viên cốt để duy trì khả năng cạnh tranh và thành công. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này đặt lên vai các nhà quản trị và lãnh đạo của công ty là “làm sao nâng cao hiệu năng công việc để đạt mục tiêu thành công của doanh nghiệp?”

       Mục tiêu chính của L&P Enterprise Legal là đồng hành cùng với doanh nghiệp để hỗ trợ sự tăng trưởng thông qua việc quản trị nhân sự theo định hướng chiến lược kinh doanh. Chúng tôi tâm huyết với mục tiêu nâng cao lợi nhuận của bạn bằng cách giúp bạn tạo ra một đội ngũ nhân lực có năng suất cao hơn, gắn kết với nhau hơn và tạo nên những yếu tố chính mang lại sự thành công của công ty bạn.

       Dịch vụ tư vấn nhân sự của L&P Enterprise Legal sẽ đánh giá lại và xác định nhu cầu về quản tri nhân sự của công ty bạn dựa trên mục tiêu kinh doanh. Chúng tôi có thể phát triển một kế hoạch hành động chi tiết về quản trị nguồn nhân lực nhằm lấp những khiếm khuyết và đưa ra những đề xuất giúp việc kinh doanh của bạn phát triển.

2 – Nội dung lĩnh vực tư vấn

       L&P Enterprise Legal tư vấn những nội dung bao gồm:

 • Dịch vụ tính lương, bảo hiểm xã hội
 • Dịch vụ kê khai, đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu
 • Dịch vụ đăng ký mã số thuế cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp
 • Dịch vụ cho thuê nhân sự
 • Thiết kế và kiện toàn cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa chức danh và định giá công việc
 • Xây dựng thang, bảng lương và quy chế tiền lương
 • Quản trị thực hiện công việc và đánh giá thành tích
 • Thiếp lập các quy trình tuyển dụng, đào tạo hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống KPIs đo lường hiệu quả
 • Khung năng lực và ứng dụng trong quản trị nhân sự
 • Phương pháp định mức và định biên lao động