LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG

         Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày, việc phát sinh các mâu thuẫn và tranh chấp về lợi ích giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là điều không thể tránh khỏi. Với tác động từ những mặt trái của cơ chế thị trường và sự biến đổi phức tạp của các quan hệ xã hội  thì các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của đời sống, với mức độ ngày càng gay gắt. Các tranh chấp này nếu không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng sẽ làm thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp cũng như lợi ích của nhà nước và xã hội, gây cản trở môi trường đầu tư kinh doanh và sự ổn định xã hội.Với đội ngũ luật sư tranh tụng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng,  L&P Enterprise Legal đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các đương sự trong các vụ án về tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, việc giải quyết các yêu cầu dân sự tại tòa án hoặc trọng tài (bao gồm cả các tranh chấp và yêu cầu dân sự có yếu tố nước ngoài) và các vụ án hình sự. Các dịch vụ tư vấn tố tụng do L&P Enterprise Legal cung cấp bao gồm:

Tư vấn tố tụng các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính, lao động

 • Tư vấn về thời hiệu khởi kiện, tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án, án phí…
 • Tư vấn về thủ tục khởi kiện, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, nộp đơn khởi kiện kèm theo hồ sơ khởi kiện hoặc nộp bản tự khai cho tòa án
 • Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án (các đương sự)
 • Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
 • Tư vấn hỗ trợ đương sự yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án
 • Tư vấn, tham gia hoà giải tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật
 • Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của tòa án
 • Tham gia tranh tụng tại phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Tư vấn giải quyết các yêu cầu về dân sự

 • Tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án các bản án, quyết định của tòa án, Hội đồng xử lý cạnh tranh và Trọng tài thương mại (gọi chung là bản án) đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành và phí thi hành án dân sự
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc tạm hoãn, đình chỉ thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong quá trình làm việc với cơ quan thi hành án dân sự việc tổ chức thi hành tự nguyện, cưỡng chế thi hành bản án, thu hồi, quản lý bán đấu giá tài sản thi hành án và/hoặc xử lý tài sản thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc khiếu nại các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, bao gồm cả các quyết định về các biện pháp bảo đảm thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan/cán bộ thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành, người bị thi hành án.

Tư vấn các vụ án hình sự

 • Tham gia tố tụng từ giai đoạn khởi tố vụ án hoặc bất cứ giai đoạn nào của vụ án hình sự
 • Thu thập, cung cấp chứng cứ cho toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại
 • Tư vấn hỗ trợ yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án để bảo vệ quyền lợi của bị can, bị cáo, người bị hại
 • Tư vấn, hỗ trợ yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật
 • Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo, người bị hại
 • Tư vấn, hỗ trợ bị can, bị cáo, người bị hại kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm, yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của tòa án
 • Tham gia tranh tụng tại phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại.

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

 • Tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án các bản án, quyết định của tòa án, Hội đồng xử lý cạnh tranh và Trọng tài thương mại (gọi chung là bản án) đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành và phí thi hành án dân sự
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc tạm hoãn, đình chỉ thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong quá trình làm việc với cơ quan thi hành án dân sự việc tổ chức thi hành tự nguyện, cưỡng chế thi hành bản án, thu hồi, quản lý bán đấu giá tài sản thi hành án và/hoặc xử lý tài sản thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc khiếu nại các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, bao gồm cả các quyết định về các biện pháp bảo đảm thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ đương sự trong việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan/cán bộ thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành, người bị thi hành án.