LĨNH VỰC TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Trong tiến trình phát triển của đất nước, các doanh nghiệp luôn là những động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Đây cũng chính là những hạt nhân bảo đảm cho sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường vấn đề an sinh xã hội và thúc đẩy đời sống của người dân. Tiền thân là một hãng tư vấn chuyên tư vấn về đầu tư, kinh doanh, L&P Enterprise Legal luôn coi trọng việc bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp, coi các doanh nghiệp là những người bạn đồng hành, đối tác tin cậy của mình. Những năm qua L&P Enterprise Legal đã nỗ lực hoàn thiện các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp an tâm với các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của mình trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, rủi ro. Bên cạnh đó, L&P Enterprise Legal luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ tư vấn để làm hài lòng khách hàng, được khách hàng đánh giá cao. Các dịch vụ tư vấn của L&P Enterprise Legal liên quan đến doanh nghiệp bao gồm:

 • TƯ VẤN VỀ THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn loại hình, xác định quy mô doanh nghiệp
 • Tư vấn cấu trúc vốn điều lệ và cơ cấu thành viên/cổ đông, hình thức vốn góp
 • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng con dấu
 • Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở, đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đặt địa điểm kinh doanh của doanh
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến thành lập và đăng ký doanh nghiệp
 • TƯ VẤN THỦ TỤC CÁC LOẠI GIẤY PHÉP CON
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục phải xin phép nhập khẩu (như: thiết bị y tế, dược phẩm, hóa chất ….)
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục công bố mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép sản xuất các mặt hàng kinh doanh có điều kiện
 • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu, thuốc lá ….
 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Tư vấn mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty phù hợp với quy định của pháp luật
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống biểu mẫu, các văn bản sử dụng trong quản trị nội bộ và giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chiến lược quản trị và bảo mật thông tin doanh nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị công ty
 • Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đặc thù của doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp
 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo mẫu hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng nội quy, quy chế làm việc
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng thang, bảng lương, quy chế tiền lương, hình thức trả lương
 • Tư vấn, hỗ trợ áp dụng pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khiếu nại các quyết định cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hộiTư vấn, hỗ trợ doanh trong việc xử lý kỷ luật lao động với người lao động
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân
 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH
 • Tư vấn thủ tục góp vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục và hồ sơ phát hành cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ huy động vốn của doanh nghiệp theo các phương thức khác
 • Tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng, rà soát hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản giữa doanh nghiệp và ngân hàng
 • Tư vấn về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp và chi trả cổ tức
 • Tư vấn về xử lý, mua bán nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp
 • TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ – BẢO HIỂM
 • Tư vấn pháp luật về các loại thuế và bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục thông báo mã số thuế, tài khoản ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tư vấn trình tự, thủ tục kê khai, xác định mức thuế, mức bảo hiểm bắt buộc và miễn, giảm (nếu có) và xử lý khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc mua các loại bảo hiểm tự nguyện khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động nghề nghiệp hoặc tài sản của doanh nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thiệt hại và lập hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm (trong trường hợp gặp rủi ro)
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục khiếu nại trong trường hợp cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả bảo hiểm
 • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực thuế và bảo hiểm
 • TƯ VẤN CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
 • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại mà doanh nghiệp xác lập
 • Rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp và khách hàng
 • Đại diện hoặc cùng với doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
 • Tư vấn, hỗ trợ dịch các hợp đồng từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và và từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt
 • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng
 • TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn phương thức vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu (đường biển, đường bộ, đường không, vận chuyển đa phương thức…), ký hợp đồng logistics phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và thủ tục kê khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục giao nhận hàng hóa, chứng từ giao nhận phù hợp với từng điều kiện giao hàng
 • Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các hình thức thanh toán quốc tế và hoàn thiện hồ sơ thanh toán phù hợp
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ xin hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT) và xin miễn thuế nhập khẩu
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế bổ sung hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn thuế khi thanh lý hoặc bán lại
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật Việt Nam, luật của nước nhập khẩu và pháp luật quốc tế về chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục và các hồ sơ cần chuẩn bị để xin tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về thuế, lao động, công nợ và các vấn đề khác trước khi tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng phương án giải thể và chuẩn bị hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan bảo hiểm và cơ quan quản lý con dấu để xử lý các vấn đề liên phát sinh từ việc tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp