LỰA CHỌN THANH TOÁN

I. Thanh toán tiền mặt

1. Tại Công ty

Thanh toán trực tiếp tại Văn phòng Công ty Luật L & P

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho nhân viên dịch vụ của L & P Law Firm tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu.

II.Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

1. Tại Công ty

Cà thẻ trực tiếp tại Văn phòng Công ty Luật L & P

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Khách hàng vui lòng yêu cầu trước để nhân viên đem theo máy hỗ trợ thanh toán và cà thẻ.

III. Chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi

Công ty Luật L & P
Website: www.lplawfirm.com.vn
Cập nhật lần cuối vào lúc 24h00 ngày 2 tháng 2 năm 2019