Dịch vụ cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Hiện nay, khi nhu cầu đào tạo ở các nước đang phát triển, vươn tầm nhìn ra toàn thế giới, các trung tâm tư vấn du học ra đời, đáp ứng phù hợp với mong muốn của các bạn trẻ. Đồng hành với việc đó, các trung tâm phải có điều kiện hoạt động là việc xin giấy phép con sau khi hoạt động. Công ty Luật L & P chúng tôi xin giới thiệu quý khách dịch vụ cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:
  1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  2. Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  3. Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

2. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

  1. Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
  2. Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
  3. Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
  4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
  5. Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
  6. Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Cơ quan có thẩm quyền

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

5. Thời hạn

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979 937 692