LĨNH VỰC TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC & TƯ VẤN QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

1 – Mô tả lĩnh vực tư vấn

        L&P Enterprise Legal nhận thấy rằng, người có sức khỏe thì ước được nhiều điều, người không có sức khỏe chỉ ước được một điều: sức khỏe. Trong quá trình đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp, L&P Enterprise Legal đã đúc kết những căn bệnh điển hình, phổ biến nhất cùng với những nguyên nhân thực sự của chúng. Có những căn bệnh tưởng chừng đơn giản, nhưng nó là bệnh ung thư, nếu chúng ta không chữa trị kịp thời và triệt để, nó sẽ chuyển sang giai đoạn cuối.

        Doanh nghiệp cũng giống như một con người, là một thực thể hữu cơ sống động. Vì vậy, việc “khám bệnh tổng quát theo định kỳ” để cho doanh nghiệp luôn tràn đầy sinh lực, sức sống, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách, khó khăn, thách thức cho cuộc chạy đường dài là điều cần thiết.

        L&P Enterprise Legal sẽ trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá về các “căn bệnh” tiềm ẩn của mỗi doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh – kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

        L&P Enterprise Legal đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, thị trường trong nước và quốc tế; đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá cạnh tranh ngành; hình thành chiến lược doanh nghiệp; phân tích, đánh giá lựa chọn chiến lược; lên kế hoạch tổ chức, điều phối nguồn nhân lực thực hiện; hình thành chiến lược marketing, chiến lược sản xuất, chiến lược bán hàng.

2 – Nội dung lĩnh vực tư vấn

         L&P Enterprise Legal tư vấn những nội dung bao gồm      

       Tư vấn về chiến lược:

 • Khảo sát và lập báo cáo chiến lược
 • Xây dựng chiến lượcphát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh
 • Triển khai thực hiện chiến lượctheo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Hỗ trợ triển khai chiến lược
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng
 • Tư vấn các chiến lược marketing
 • Tư vấn, hỗ trợ các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn đối với doanh nghiệp

      Tư vấn về quản trị doanh nghiệp

 • Nghiên cứu tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để lên phương án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động sao cho phù hợp với doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;
 • Tư vấn, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy chế trên thực tế của doanh nghiệp;

     Các loại quy chế nội bộ doanh nghiệp

 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.
 • Quy chế Tài chính;
 • Quy chế quản lý hành chính thông tin;
 • Quy chế các phòng ban trong công ty.