Rào cản thương mại quốc tế và các quy định về tuân thủ đầu tư có thể dẫn đến việc áp đặt những hạn chế nặng nề đối với doanh nghiệp. Vi phạm trong các giao dịch thương mại quốc tế có thể dẫn đến những rủi ro đáng kể, bao gồm trách nhiệm hình sự, phạt vi phạm hành chính,bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, … và một loạt các chi phí liên quan có thể rất khó định lượng.

Các chuyên gia của chúng tôi giúp khách hàng vượt qua những thách thức này và cạnh tranh thành công ở thị trường phát triển và đang nổi như Việt Nam. Chúng tôi tư vấn cho các ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghệ cao, sản xuất thiết bị điện tử, phân phối, … tại Việt Nam. Chúng tôi cũng giúp khách hàng lựa chọn, giám sát và quản lý mối quan hệ của họ với các nhà cung cấp, bên thứ ba, các nhà sản xuất, nhà phân phối và đại lý bán hàng trong chuỗi cung ứng của họ.

Về việc thấu hiểu quy định pháp luật và luật thương mại, chúng tôi tư vấn cho các công ty về các vấn đề tuân thủ như xử phạt trong thương mại, cũng như các hợp đồng thương mại, quy định về ghi nhãn sản phẩm và xúc tiến bán hàng. Giúp khách hàng luôn luôn tuân thủ luật pháp và luật thương mại. 

Chúng tôi tập trung vào việc đơn giản hóa các yêu cầu thương mại phức tạp để khách hàng của chúng tôi có thể tập trung phát triển kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các hỗ trợ cho khách hàng bao gồm:

  • Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các hợp đồng, các mối quan hệ hoặc các dự án kinh doanh được đề xuất;
  • Tư vấn sáp nhập và mua lại, giao dịch với đại lý, nhà phân phối và các bên thứ ba khác. Điều này bao gồm việc tiến hành thẩm định, soạn thảo và đàm phán các biện pháp bảo vệ hợp đồng thích hợp và thiết lập hoạt động phù hợp, tuân thủ pháp luật;
  • Soạn thảo chính sách tuân thủ pháp luật và hỗ trợ khách hàng thực hiện các chính sách này;
  • Cung cấp huấn luyện tuân thủ các biện pháp chế tài đối với ban quản lý cấp cao, ban giám đốc, nhân viên và đại lý.