Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài là một trong những lĩnh vực thế mạnh của L&P Enterprise Legal (L&P) trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại ….

Pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài là một trong những lĩnh vực thế mạnh của L&P. Đội ngũ tư vấn về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại của L&P có khả năng đưa ra các ý kiến tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như sản xuất, bất động sản, xây dựng, giải trí, tư vấn, công nghệ thông tin, bảo hiểm, hàng tiêu dùng, … L&P tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc thành lập, quản lý, vốn hóa và giải quyết vấn đề về kiểm soát quyền trong doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài bao gồm các hoạt động ở phạm vi rộng như hỗ trợ nghiên cứu thị trường, định lượng lợi ích và rủi ro liên quan đến chính sách đầu tư của Chính phủ,… đến các thủ tục chuyên sâu như xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định pháp lý dự án đầu tư và giao dịch M&A, cấu trúc vốn, …. 

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp của L&P bao gồm:

  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs);
  • Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Mua lại và Sáp nhập;
  • Thẩm định pháp lý;
  • Luật sư nội bộ;
  • Tuân thủ & Quản trị Doanh nghiệp;
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp,…