CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tất cả các Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

  1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2012;

Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  1. Điều kiện để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Công dân nước ngoài đáp ứng những điều kiện:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

 

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 

  1. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

– Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ

– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

– 02 ảnh màu ( kích thước 4×6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Cấc giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật ( tùy từng vị trí công việc cụ thể)

– Văn bản chấp thuận về việc sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc do Cơ quan có thẩm quyền cấp

  1. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ xin văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

  1. Kết quả công việc: Giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979 937 692