TƯ VẤN CÁC LĨNH VỰC PHÁP LÝ KHÁC

Các quan hệ, giao dịch dân sự và hôn nhân gia đình là những hoạt động thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Theo đó, những giao dịch phát sinh, những vấn đề tranh chấp cũng trở nên phổ biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc, sự bình yên của nhiều cá nhân, gia đình.

Với nhiều kinh nghiệm tư vấn, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình và kiến thức pháp lý chuyên sâu, các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn, bảo vệ và đồng hành với Quý khách hàng để giải quyết có hiệu quả nhất đối với những vấn đề phát sinh.

Các dịch vụ chính trong lĩnh vực này gồm:

  • Tư vấn về lập di chúc, tặng cho tài sản;
  • Tư vấn về thủ tục chia tài sản, di sản thừa kế;
  • Tư vấn về đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Tư vấn về thủ tục kết hôn, ly hôn, quyền nuôi con, quyền tài sản khi ly hôn;
  • Tư vấn về quyền sở hữu tài sản chung, riêng trong quan hệ hôn nhân;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết các tranh về dân sự, hôn nhân gia đình và lĩnh vực liên quan khác.

Chúng tôi ước mong trở thành đối tác tin cậy, thường xuyên của Quý khách hàng.

Để được tư vấn và hợp tác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.