BÁO TĂNG/GIẢM LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP SẼ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

BÁO TĂNG/GIẢM LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP SẼ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO Để giải đáp những thắc mắc trên, chúng tôi sẽ đưa ra những dẫn chứng pháp lý cụ thể để Doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn và tránh được những rỉu ro không đáng kể. Căn cứ pháp lý: – Luật […]

 GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

 GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI Hồ sơ cần chuẩn bị (Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014) – Biên bản họp; – Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh […]

TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI CÓ THU PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ KHÔNG?

TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI CÓ THU PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ KHÔNG?   THÁI VŨ – Tapchitoaan.vn giới thiệu phần cuối nội dung Công văn số 59/TANDTC-PC ngày 29 /3 / 2019 của TANDTC hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại […]

ĐỀ XUẤT MỚI VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

ĐỀ XUẤT MỚI VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định “Thủ tục hải quan, giám […]

BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI LUÔN LÀ VẤN ĐỀ “NÓNG”

BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI LUÔN LÀ VẤN ĐỀ “NÓNG”  (Chinhphu.vn) – Riêng trong tháng 3/2019, lực lượng chức năng Thành phố đã xử lý gần 800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Con số này cho thấy, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn luôn là vấn đề “nóng”, đòi hỏi các […]

DỰ KIẾN BỔ SUNG THÊM 1 NGÀY NGHỈ LỄ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

DỰ KIẾN BỔ SUNG THÊM 1 NGÀY NGHỈ LỄ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG   Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019. Theo đó, Bộ Lao […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Bộ luật Dân sự (BLDS) là đạo luật rất quan trọng của mỗi quốc gia, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản của xã hội, mỗi công dân, các gia đình, cơ quan, tổ chức. Bộ luật Dân sự 2015 […]

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Tất cả các Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt người lao động nước ngoài không […]

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU, THUỐC LÁ

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU 1. Căn cứ pháp lý – Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. – Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch […]

THỦ TỤC XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

THỦ TỤC XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 1. Căn cứ pháp lý Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; […]

0979 937 692